PayPal Exchanger 💰🇭🇹

Transférer Argent PayPal vers MonCash

Maintenance en cours...

FAQ

PayPal exchanger se yon sèvis echanj lajan elektwonik ke JBJ Production met sou pye, sèvis sa fasilite moun ki gen kont PayPal, kat kredi voye lajan bay yon moun an Ayiti sou kont MonCash, NatCash, Bank li oubyen pa Western Union, Nenpòt operasyon echanj sou sit la chiffre avek yon pwotokòl sekirite SSL. ki donk tranzaksyon w lan 100% sekirize.

Sèvis echanj nou an limite nan kantite lajan bous MonCash yo kapab resevwa, ki fè yo konfòme yo avèk nòm yo enpoze nan bank respektif yo, BRH a ak Inite Enfòmasyon sou Santral Finansye (UCREF).

Siw ta bezwen voye plis kob ke kantite nou mantyone an, kontakte nou an prive pi ba.

Nap pemet ou voye lajan an fasil an kelke etap:

Wap just ranpli fomilè sa tou senpleman ak enfomasyon paw, aprè antre enfomasyon moun k ap resevwa lajan an, Chwazi kantite lajan ou vle voye, peye pa PayPal, Kat Kredi aprè nou resevwa peman an, nap transferel ba ou.

Sa depan de ki tip retrè moun nan chwazi, li kapab resevwa kob lan menm jou a oubyen nan 7 jou.

Une fois complété et approuvée , Le transfert sera traiter dans le même jour ou dans 2 a 7 jours selon le mode de rétrait choisit….

Termes et conditions applicables

  • MonCash : Même jour ou dans 24 à 48 heures.
  • Western Union: même jour ou dans 24 à 48 heures.
  • Virement Bancaire: dans 3 à 7 jours ouvrables.

Frè retrè yo varye an fonksyon de kantite kob nou resevwa :

Apre frè PayPal yo, men kantite kob nou touche :

ATTENTION:

PayPal ne dépendent pas de JBJ Production, de ce fait nous ne recevons pas le montant exacte envoyé a notre compte PayPal, assurez-vous d’inclure les frais de transactions additionnels de PayPal, chaque plate-forme a ses propres frais merci.

– PayPal pa depann de JBJ Production, Se poutèt sa nou pa resevwa kantite kob egzak ou voye sou kont PayPal nou an, asire w ke ou enkli frè tranzaksyon PayPal yo, chak platfòm gen pwòp frè pa yo mèsi

Ou bezwen èd?

Nou la poun edew, Kontakte nou oswa jwenn aksè Èd nan repons ak enfòmasyon nou pataje la. Nou garanti tou ke benefisyè ou ap resevwa lajan w voye a. Sinon, nap ranbouse w peman an konplè. klike sou bouton “Kontakte nou kounya“.