PayPal Exchanger 💰🇭đŸ‡č

Transférer Argent PayPal vers MonCash

Info! Mode de Paiement

Mode de paiement et montant

Instructions PayPal

Instructions pour envoyer l'argent en utilisant notre email PayPal :

  1. Cliquez pour copier l'email PayPal :
  2. Connectez-vous Ă  votre compte PayPal.
  3. Choisissez "Envoyer de l'argent".
  4. Entrez notre adresse e-mail.
  5. Indiquez le montant et confirmez le paiement.
  6. Envoyez-nous une capture d'Ă©cran ici (screenshot).

FAQ

PayPal exchanger se yon sĂšvis echanj lajan elektwonik ke JBJ Production met sou pye, sĂšvis sa fasilite moun ki gen kont PayPal, kat kredi voye lajan bay yon moun an Ayiti sou kont MonCash, NatCash, Bank li oubyen pa Western Union, NenpĂČt operasyon echanj sou sit la chiffre avek yon pwotokĂČl sekirite SSL. ki donk tranzaksyon w lan 100% sekirize.

SĂšvis echanj nou an limite nan kantite lajan bous MonCash yo kapab resevwa, ki fĂš yo konfĂČme yo avĂšk nĂČm yo enpoze nan bank respektif yo, BRH a ak Inite EnfĂČmasyon sou Santral Finansye (UCREF).

Siw ta bezwen voye plis kob ke kantite nou mantyone an, kontakte nou an prive pi ba.

Nap pemet ou voye lajan an fasil an kelke etap:

Wap just ranpli fomilĂš sa tou senpleman ak enfomasyon paw, aprĂš antre enfomasyon moun k ap resevwa lajan an, Chwazi kantite lajan ou vle voye, peye pa PayPal, Kat Kredi aprĂš nou resevwa peman an, nap transferel ba ou.

Sa depan de ki tip retrĂš moun nan chwazi, li kapab resevwa kob lan menm jou a oubyen nan 7 jou.

Une fois complĂ©tĂ© et approuvĂ©e , Le transfert sera traiter dans le mĂȘme jour ou dans 2 a 7 jours selon le mode de rĂ©trait choisit….

Termes et conditions applicables

  • MonCash : MĂȘme jour ou dans 24 Ă  48 heures.
  • Western Union: mĂȘme jour ou dans 24 Ă  48 heures.
  • Virement Bancaire: dans 3 Ă  7 jours ouvrables.

FrĂš retrĂš yo varye an fonksyon de kantite kob nou resevwa :

Apre frĂš PayPal yo, men kantite kob nou touche :

ATTENTION:

PayPal ne dĂ©pendent pas de JBJ Production, de ce fait nous ne recevons pas le montant exacte envoyĂ© a notre compte PayPal, assurez-vous d’inclure les frais de transactions additionnels de PayPal, chaque plate-forme a ses propres frais merci.

– PayPal pa depann de JBJ Production, Se poutĂšt sa nou pa resevwa kantite kob egzak ou voye sou kont PayPal nou an, asire w ke ou enkli frĂš tranzaksyon PayPal yo, chak platfĂČm gen pwĂČp frĂš pa yo mĂšsi

Ou bezwen Ăšd?

Nou la poun edew, Kontakte nou oswa jwenn aksĂš Èd nan repons ak enfĂČmasyon nou pataje la. Nou garanti tou ke benefisyĂš ou ap resevwa lajan w voye a. Sinon, nap ranbouse w peman an konplĂš. klike sou bouton “Kontakte nou kounya“.