Transférer Crypto vers MonCash

Info! Les différents cryptos que vous pouvez échanger avec nous
Info! Moyens de retrait

Pa ki mwayen ou vle resevwa kob la

Délais estimé: même jour ou dans 24 à 48 heures.

Info! Montant et frais à payer

Enfomasyon benefisyè a !

SVP antre Prenom ak Nom an jan li ye nan pies identite a , si w mal mete li yo pap vle baw kow kob la, sa ap sou kont ou.
Info! Preuve paiement Crypto
Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser.
Animation GIF
👇 Klike sou bouton "Envoyer" a poun kontinye pwosesis la e konfime echanj lan.

FAQ

Crypto exchanger se yon sèvis echanj lajan elektwonik ke JBJ Production met sou pye, sèvis sa fasilite moun ki gen Bitcoin, USDT, Tron, Kont Pyypl, Binance echanje monè sa yo an MonCash, NatCash, Bank  oubyen pa Western Union, Nenpòt operasyon echanj sou sit la chiffre avek yon pwotokòl sekirite SSL. ki donk tranzaksyon w lan 100% sekirize.

Sèvis echanj nou an limite nan kantite lajan bous MonCash yo kapab resevwa, ki fè yo konfòme yo avèk nòm yo enpoze nan bank respektif yo, BRH a ak Inite Enfòmasyon sou Santral Finansye (UCREF).

Siw ta bezwen voye plis kob ke kantite nou mantyone an, kontakte nou an prive pi ba.

Nap pemet ou voye lajan an fasil an kelke etap:

Wap just ranpli fomilè sa tou senpleman ak enfomasyon paw, Chwazi deviz oubyen platfom nan ak kantite lajan ou vle voye, itilize adress nou baw la pouw f pèman an, aprè nou resevwa li, nap transferel ba ou la pou la.

Sa depan de ki tip retrè moun nan chwazi, li kapab resevwa kob lan menm jou a oubyen 24 a 72 è.

Termes et conditions applicables

  • MonCash : Même jour ou dans 24 à 48 heures.
  • Western Union: même jour ou dans 24 à 48 heures.
  • Virement Bancaire: dans 3 à 7 jours ouvrables.

Frè retrè yo varye an fonksyon de kantite kob wap retire a.

Men list frè yo :

Ou bezwen èd?

Nou la poun edew, Kontakte nou oswa jwenn aksè Èd nan repons ak enfòmasyon nou pataje la. Nou garanti tou ke benefisyè ou ap resevwa lajan w voye a. Sinon, nap ranbouse w peman an konplè. klike sou bouton “Kontakte nou kounya“.