PayPal Exchanger 💰🇭🇹

Transférer Argent PayPal vers MonCash

FAQ

Kijan sa fonksyone ?

PayPal exchanger se yon sèvis echanj lajan elektwonik ke JBJ Production met sou pye, sèvis sa fasilite moun ki gen PayPal voye lajan bay yon moun an Ayiti sou MonCash li, oubyen retire kob sou kat kredi transferel sou MonCash, Nenpòt operasyon echanj sou sit la chiffre avek yon pwotokòl sekirite SSL. ki donk tranzaksyon w lan 100% sekirize.

Sèvis echanj nou an limite nan kantite lajan bous MonCash yo kapab resevwa, ki fè yo konfòme yo avèk nòm yo enpoze nan bank respektif yo, BRH a ak Inite Enfòmasyon sou Santral Finansye (UCREF).

Siw ta bezwen voye plis kob ke kantite nou mantyone an, kontakte nou an prive pi ba.

Kijan mwen ka voye lajan an Ayiti?

Nap pemet ou voye lajan an fasil an kelke etap:

Wap just ranpli fomilè sa tou senpleman ak enfomasyon paw, aprè antre enfomasyon moun k ap resevwa lajan an, Chwazi kantite lajan ou vle voye, peye pa PayPal, aprè nou resevwa peman an, nap transferel sou telefon MonCash moun nan an goud.

Konbyen tan li pran pou moun nan jwenn kob la?

Sa depan de ki tip retrè moun nan chwazi, li kapab resevwa kob lan menm jou a oubyen nan 7 jou.

Une fois complété et approuvée , Le transfert sera traiter dans le même jour ou dans 2 a 7 jours selon le mode de rétrait choisit….

Termes et conditions applicables

  • MonCash : Même jour ou dans 24 à 48 heures.
  • Western Union: même jour ou dans 24 à 48 heures.
  • Virement Bancaire: dans 3 à 7 jours ouvrables.

Si kont PayPal ou an afiche sa nan prosesis peyman an, men sa pouw fè?

Si pandan procesis la, lè pou peye a, kont PayPal ou an mandew ajoute yon kat pouw fè sa menm jan nan imaj la, kontakte nou an prive la, poun propozew yon lot solisyon pou transfere lajan an soti sou kont PayPal ou.

Ou bezwen èd?

Nou la poun edew, Kontakte nou oswa jwenn aksè Èd nan repons ak enfòmasyon nou pataje la. Nou garanti tou ke benefisyè ou ap resevwa lajan w voye a. Sinon, nap ranbouse w peman an konplè. klike sou bouton “Kontakte nou kounya“.