PayPal Exchanger 💰🇭đŸ‡č

Transférer Argent PayPal vers MonCash

FAQ

Kijan sa fonksyone ?

PayPal exchanger se yon sĂšvis echanj lajan elektwonik ke JBJ Production met sou pye, sĂšvis sa fasilite moun ki gen PayPal voye lajan bay yon moun an Ayiti sou MonCash li, oubyen retire kob sou kat kredi transferel sou MonCash, NenpĂČt operasyon echanj sou sit la chiffre avek yon pwotokĂČl sekirite SSL. ki donk tranzaksyon w lan 100% sekirize.

SĂšvis echanj nou an limite nan kantite lajan bous MonCash yo kapab resevwa, ki fĂš yo konfĂČme yo avĂšk nĂČm yo enpoze nan bank respektif yo, BRH a ak Inite EnfĂČmasyon sou Santral Finansye (UCREF).

Siw ta bezwen voye plis kob ke kantite nou mantyone an, kontakte nou an prive pi ba.

Kijan mwen ka voye lajan an Ayiti?

Nap pemet ou voye lajan an fasil an kelke etap:

Wap just ranpli fomilĂš sa tou senpleman ak enfomasyon paw, aprĂš antre enfomasyon moun k ap resevwa lajan an, Chwazi kantite lajan ou vle voye, peye pa PayPal, aprĂš nou resevwa peman an, nap transferel sou telefon MonCash moun nan an goud.

Konbyen tan li pran pou moun nan jwenn kob la?

Sa depan de ki tip retrĂš moun nan chwazi, li kapab resevwa kob lan menm jou a oubyen nan 7 jou.

Une fois complĂ©tĂ© et approuvĂ©e , Le transfert sera traiter dans le mĂȘme jour ou dans 2 a 7 jours selon le mode de rĂ©trait choisit….

Termes et conditions applicables

  • MonCash : MĂȘme jour ou dans 24 Ă  48 heures.
  • Western Union: mĂȘme jour ou dans 24 Ă  48 heures.
  • Virement Bancaire: dans 3 Ă  7 jours ouvrables.

Si kont PayPal ou an afiche sa nan prosesis peyman an, men sa pouw fĂš?

Si pandan procesis la, lĂš pou peye a, kont PayPal ou an mandew ajoute yon kat pouw fĂš sa menm jan nan imaj la, kontakte nou an prive la, poun propozew yon lot solisyon pou transfere lajan an soti sou kont PayPal ou.

Ou bezwen Ăšd?

Nou la poun edew, Kontakte nou oswa jwenn aksĂš Èd nan repons ak enfĂČmasyon nou pataje la. Nou garanti tou ke benefisyĂš ou ap resevwa lajan w voye a. Sinon, nap ranbouse w peman an konplĂš. klike sou bouton “Kontakte nou kounya“.